Radni mieli spotkanie o 13.00. Nie przyszli. Nie pojawili się też wójtowie gmin. Radni będą głosować za przyjęciem uchwały lub jej odrzuceniem na Sesji Rady Miejskiej. Dziś mieli szanse poznać problem i zadawać pytania fachowcom.

- Może nie przyszli, bo nie mają za to spotkanie płacone - zastanawiali się zebrani.

Opinię o planie musi wydać Komisja Gospodarki Komunalnej, której przewodniczącym jest Marian Koczur.

Plan zrównoważonego rozwoju transportu publicznego liczy 118 stron plus wyniki badań. Na dzisiejsze spotkanie radni dostali imienne zaproszenia. Nie skorzystali z oakzji mozliwości zadawania pytań wykonawcy planu. A przygotował on kilka ciekawych propozycji, istotnych dla pasażerów.

Ale czas radni mieli, bo na godz. 15.00 stawili się w USC (św. Jana), gdzie mają po raz drugi głosowac na w sprawie uchwały:

Przyjęcie stanowiska uchylającego stanowisko Rady Miejskiej w Pabianicach z 15 października 2013r. będące poparciem dla idei głoszonych przez papieża Franciszka, w podziękowaniu za decyzję o kanonizacji Honorowego Obywatela Miasta Pabianic- Jana Pawła II oraz przyznanie Polsce organizacji Światowych Dni Młodzieży. A dokłąadniej mówiąc chodzi o stanowisko Rady Miejskiej w sprawie opłaty za chrzty. Radni jeszcze raz zdecydują czy ich zdaniem mają być płatne czy bezpłatne.

* * *

- Plan zrównoważonego rozwoju transportu publicznego to wieloletnia strategia dotycząca komunikacji miejskiej w Pabianicach - informuje Joanna Stelmach, rzecznik prezydenta. Musi być uchwalony do 1 marca 2014 roku. Do tego obliguje miasto ustawa o publicznym transporcie zbiorowym. Trwają właśnie konsultacje społeczne projektu planu transportowego. Swoje wnioski dotyczące planu można składać do 4 listopada do Zespołu Inżyniera Miasta Urzędu Miejskiego (osobiście w pokoju 24 przy ul. św. Jana 4, listownie lub e-mailem na adres komunikacja@um.pabianice.pl).

- Plan transportowy opiera się o zasady zrównoważonego rozwoju transportu, czego głównym przejawem w miastach średniej wielkości jest udział transportu zbiorowego w przewozach na poziomie 25-50 proc. - tłumaczy rzeczniczka.

Dokument określa zasady dostępności do transportu m. in. dla osób niepełnosprawnych. Zakłada integrację transportu publicznego, obejmującą transport miejski i regionalny oraz powstającą właśnie Łódzką Kolej Aglomeracyjną - przede wszystkim w zakresie taryfowo-biletowym, koordynacji rozkładów jazdy i informacji o usługach. Transport publiczny ma być realną alternatywą dla realizacji podróży samochodami osobowymi -- poprzez zapewnienie wysokiej jakości usług i uprzywilejowanie pojazdów komunikacji miejskiej w ruchu drogowym. Skutkiem podjętych działań ma być utrzymanie założonej efektywności ekonomicznej komunikacji miejskiej.

Opracowanie przygotowała firma Marcin Gromadzki Public Transport Consulting. 25 października o godz. 16.00 w sali nr 4 Urzędu Miejskiego przy Zamkowej 16 odbędzie się spotkanie autora planu z mieszkańcami Pabianic zainteresowanymi funkcjonowaniem komunikacji miejskiej.