Astrolog Jarosław Gronert napisał książkę "Kosmiczne uwarunkowania w dziejach Polski 1920". Właśnie jest drugie jej wydanie - poprawione i uzupełnione o 30 stron.

Kosmiczne uwarunkowania w dziejach Polski. 1920.Polska odzyskała niepodległość w listopadzie 1918 roku, w wyniku wielkiej wojny. Odrodziła się na gruzach imperiów, które w XVIII wieku dokonały rozbiorów dawnej Rzeczypospolitej. Stało się to 123 lata po wymazaniu jej z mapy Europy. Odzyskaniu niepodległości sprzyjała korzystna, powojenna sytuacja międzynarodowa. W pył rozpadł się dotychczasowy europejski porządek sankcjonujący rozbiory Polski. Po militarnym zwycięstwie mocarstw zachodnich, na rozległych terenach pokonanych cesarstw powstawały niepodległe państwa, tworzone przez pozbawione ich dotychczas narody Europy Środkowo-Wschodniej i Południowo-Wschodniej. Oznaczało to całkowitą zmianę mapy politycznej naszego kontynentu. Przy ustalaniu nowych granic często decydowało prawo silniejszego. Niemcy i Austria po kapitulacji były trzymane w szachu przez zwycięskie państwa Ententy, a w Rosji trwała rewolucja. Dawni zaborcy zaabsorbowani byli własnymi poważnymi problemami wewnętrznymi. Mimo tego nasi zachodni i wschodni sąsiedzi byli przeciwni naszej niepodległości, z którą po przegranej wojnie światowej tak niechętnie musieli się pogodzić. Odrodzenie Polski otworzyło nowy etap w europejskiej rzeczywistości, co bardzo boleśnie dotknęło Niemcy i Rosję, zmutowaną rewolucją do postaci Związku Sowieckiego.

Badaczy kosmicznych praw zaciekawi zapewne fakt, że Polska odrodziła się 11 listopada, dokładnie co do dnia w 245. rocznicę naszego zwycięstwa pod Chocimiem w 1673 roku nad najeźdźcami z południowego wschodu, armią turecką. Tranzytujący Pluton zamykał właśnie wtedy swój cykl w tym samym 7° Raka, w pobliżu natalnego Marsa kosmogramu Chrztu Polski w 966 roku.

jarekgronert.pl/kosmiczne-uwarunkowania-w-dziejach-polski-1920-wydanie-drugie