Zgodnie z przepisami miasto jest zobowiązane do zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom i ich odławiania. Co roku aktualizowane są umowy na świadczenie usług w tym zakresie.

- W 2015 roku były 252 interwencje w sprawie odłowienia bezdomnych zwierząt, 6 interwencji odłowienia dzikich zwierząt, 110 dotyczących utylizacji padłych zwierząt oraz 38 interwencji dotyczących całodobowego dyżuru weterynaryjnego – informuje Aneta Klimek, rzecznik Urzędu Miejskiego.

Interwencje w sprawie zwierząt z terenu miasta - bezdomnych, błąkających się, wolnożyjących (dzikich), padłych na terenie miasta, zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt lub przypadki złego traktowania zwierząt można zgłaszać Straży Miejskiej (tel. 986) i pracownikom Wydziału Ochrony Środowiska UM (tel. 42 225 46 28, 225 46 29).

Informacje o zwierzętach do adopcji z całego miasta, ze zdjęciem i numerem telefonu do fundacji czy innej organizacji społecznej zajmującej się ochroną zwierząt, znajdują się na stronie internetowej UM (http://um.pabianice.pl/ zakładka „adopcje zwierząt”).

- Najwięcej ogłoszeń dotyczyło kotów. Od października ubiegłego roku zamieszczonych zostało 31 ogłoszeń, przygarniętych zostało 14 kotów. Najnowszy anons dotyczy psa po wypadku, który przebywa w przychodni „Podaj Łapę” i czeka na nowy dom – wylicza rzeczniczka.