Przebudowa Starego Rynku to inwestycja, która ma zmienić betonowy plac w miejsce wypoczynku. W planach jest m.in. dużo zieleni, dodatkowe nasadzenia wysokiej i niskiej roślinności, wymiana nawierzchni z wykorzystaniem granitowej kostki z Zamkowej, miejsce na ruchomą scenę, fontannę, ławki i inne elementy małej architektury, część pod gastronomię i handel okazjonalny oraz dodatkowe oświetlenie.

Najważniejsza część zamówienia obejmuje nie tylko sam plac, ale też drogę zachodnią, południową i wschodnią. Będzie ona robiona w pierwszej kolejności i sfinansowana z promesy inwestycyjnej przyznanej miastu w ramach programu „Polski Ład” (4,5 mln zł plus 500 tys. zł wkładu własnego).

- Zamówienie obejmuje też opracowanie dokumentacji dwóch dodatkowych terenów: przy pomniku Niepodległości i kościele św. Mateusza, ażeby inwestycję można było kontynuować - wyjaśnia Aneta Klimek z Urzędu MIejskiego. - Chodzi o połączenie Starego Rynku, przyległych ulic oraz obszaru na północ i zachód od kościoła św. Mateusza w jedną spójnie zagospodarowaną przestrzeń.

Oferty przetargowe można składać do 13 kwietnia. Podpisanie umowy z potencjalnym wykonawcą planowane jest ok. 16 maja 2022 r. Termin realizacji to 18 miesięcy, w tym 6 miesięcy na usunięcie pomnika. Główna część inwestycji - czyli płyta rynku z przyległościami - powinna być zakończona pod koniec 2023 r.

Inwestycja będzie prowadzona w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Oznacza to, że na podstawie przygotowanej wcześniej koncepcji i Programu Funkcjonalno-Użytkowego  wykonawca opracuje szczegółowe projekty i wykona roboty budowlano-instalacyjne.