Można się o nią ubiegać w kategoriach: całokształt działalności, osobowość, laureat, regio kultura, gmina oraz po raz pierwszy w tym roku - dziennikarz. Wnioski o przyznanie nagrody składać mogą organy administracji państwowej i samorządowej, członkowie zarządu województwa łódzkiego, radni sejmiku województwa łódzkiego, instytucje kultury, szkoły, uczelnie artystyczne i podmioty działające na rzecz kultury i jej promocji, w tym media. W tym roku w budżecie samorządu województwa łódzkiego zarezerwowano na ten cel 50 tys. zł.

Szczegóły konkursu wraz z regulaminem i wzorami wniosków dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Województwa Łódzkiego oraz na stronie www.lodzkie.pl w zakładce kultura/nagrody.

Wypełnione komputerowo wnioski można przesyłać na adres Departament Kultury i Edukacji, Urząd Marszałkowski w Łodzi, al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź lub złożyć osobiście w Biurze Podawczym Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi lub sekretariacie Departamentu Kultury i Edukacji przy al. Piłsudskiego 8 w Łodzi.