Drodzy Mieszkańcy gminy Ksawerów

Już w najbliższą niedzielę, 21 kwietnia zdecydują Państwo, komu powierzyć urząd wójta naszej gminy. To wybór między skostniałym układem – władzą, która nie zauważa prawdziwych problemów mieszkańców i nie gwarantuje rozwoju naszej gminy, a nowym otwarciem i nowymi perspektywami. Jak pokazała I tura wyborów – takich zmian oczekuje znacząca część mieszkańców gminy. Oto jedne z ważniejszych problemów czekające na rozwiązanie:

GMINNY ŻŁOBEK

Nie sposób zrozumieć, jak przez tyle lat sprawowania władzy dotychczasowy wójt nie wziął się za budowę tak potrzebnej placówki. Jeśli zostanę wójtem, niezwłocznie się tym zajmę. Wiem, jak zapewnić środki na budowę żłobka. Gmina może tu skorzystać z dofinansowania ze środków UE w ramach programu Maluch+. Środki te na terenie naszego województwa będą dystrybuowane przez Wydział Rodziny i Polityki Społecznej Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi. Na pewno będę skuteczny w pozyskaniu tych funduszy dla naszej gminy.

WSPARCIE FINANSOWE NA ZAKUP I MONTAŻ INSTALACJI FOTOWOLTAICZNYCH

Chodzi tu o niskoemisyjne źródła ciepła (m.in. pompy ciepła). Takimi programami, gdzie dofinansowanie ze strony samorządu przekracza nawet 70 proc., od lat już mogą się cieszyć mieszkańcy innych gmin. Niestety – takich możliwości są pozbawieni nasi mieszkańcy. Środki na takie programy można pozyskać ze źródeł zewnętrznych, a więc uruchomienie ich nie odbędzie się kosztem zaplanowanych inwestycji w infrastrukturę gminną. Obiecuję, że uruchomię dofinansowanie dla gospodarstw domowych w zakresie:

  • budowy fotowoltaiki i magazynów energii

  • budowy przyłączy kanalizacyjnych

  • zakupu ekologicznych źródeł ogrzewania, w szczególności pomp ciepła

W ramach punktów konsultacyjnych dotyczących takich programów, jak „Czyste powietrze”, „Mój prąd”, „Moje ciepło” będziemy pomagać mieszkańcom w składaniu wniosków o środki na termomodernizację budynków, budowę instalacji fotowoltaicznej czy montaż pompy ciepła. OZE to nie tylko ekologia, to także bezpieczeństwo ekonomiczne mieszkańców.

FUNDUSZE SOŁECKIE

Obecne jeszcze władze gminy je odebrały – ja je przywrócę. Bo tego domagają się nasi mieszkańcy: w tych najbardziej lokalnych sprawach sami chcą decydować i działać, a nie tylko czekać na to, co im narzuci gmina.

 

Drodzy Mieszkańcy

Spróbujmy razem skierować naszą gminę na drogę nowoczesności i rozwoju. Dajmy sobie szansę na pomyślniejsze życie. Dziękuję za każdy Wasz głos.

Piotr Chałupka

kandydat na Wójta Gminy Ksawerów