Załatwiono 205 spraw, w tym 5 w formie decyzji administracyjnych, przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności, ustalenia odszkodowań, zwrotów i wywłaszczeń nieruchomości, zwrotów siedlisk i dożywocia, decyzji o trwałym zarządzie oraz wypowiedzenia opłaty z tytułu użytkowania wieczystego.
Zawarto też 2 transakcje notarialne: sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu i sprzedaży własności nieruchomości skarbowej na rzecz użytkownika wieczystego.