CHUK jest to Program Profilaktyki Chorób Układu Krążenia. Lekarze zlecają badania pacjentom w wieku 35, 40, 45, 50, 55 lat.

Co badają? Pacjentom pobierana jest krew po to, aby sprawdzić cholesterol i glukozę. Poza tym przeprowadzany jest wywiad dotyczący chorób w rodzinie związanych z układem krążenia, czyli zawałów i udarów. Pacjent odpowiada na pytania dotyczące palenia papierosów czy wykonywania ćwiczeń fizycznych. Sprawdzana jest waga, wzrost i ciśnienie.

Lekarz ocenia wyniki na podstawie schematu algorytmu SCORE.

- Rzadko kiedy wyniki wychodzą dobrze - twierdzi Jarosław Lesman, lekarz rodzinny. Najgorzej sytuacja wygląda u mężczyzn, którzy palą. Większość pacjentów ma mało ruchu i problemy z nadwagą. To wszystko powoduje różne dolegliwości i poziom cholesterolu wychodzi wysoki.

W poważniejszych przypadkach lekarz wysyła pacjenta na dalszą diagnostykę, albo nawet leczenie w poradni specjalistycznej.

- Najczęściej muszę włączyć leki obniżające poziom cholesterolu i trójglicerydów. Zalecam też zdrową dietę i ruch – dodaje Lesman. - Najtrudniej jest z palaczami. Im zalecam oczywiście zerwanie z nałogiem.

Na badanie może nas skierować lekarz pierwszego kontaktu. W tym roku mogą z niego skorzystać roczniki 1960, 1965, 1970, 1975, 1980. Nie mogą to być osoby, które w ciągu ostatnich pięciu lat miały przeprowadzane tego typu badania, ani te, które są już w trakcie leczenia.

Choroby układu krążenia są główną przyczyną zgonów w Polsce i na świecie. Program jest ogólnopolski. Ma obniżyć o 20 procent zachorowalność i umieralność z tego powodu.