Działacz Solidarności Henryk Marczak odebrał z rąk marszałka województwa Witolda Stępnia akt nominacyjny do właśnie powołanej przez Zarząd Województwa Łódzkiego Wojewódzkiej Radzie Konsultacyjnej ds. Działaczy Opozycji i Osób Represjonowanych. W skład rady oprócz pabianiczanina wchodzą: Zdzisław Dudek, Marian Miszalski, Andrzej Słowik (przewodniczący), Tadeusz Stefanowski i Wiesław Urbański.
 
Do zadań rady należeć będzie m.in. opiniowanie wniosków o potwierdzenie statusu działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych, a także wniosków o pomoc finansową i inne świadczenia pieniężne. Rada ma jednak przede wszystkim integrować środowisko działaczy opozycji. Członkowie powołanego gremium pełnią swe funkcje społecznie.
 
Telefon dla osób, pragnących skontaktować się z radą: 600 018 355 i na stronie Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych – www.udskior.gov.pl.