Władze miasta zwołały dziś konferencję, na której tłumaczono zasady przyznawania i wypłat dodatków osłonowych dla pabianiczan. Miejskie Centrum Pomocy Społecznej w Pabianicach, ul. Gdańska 7 - to tu trzeba będzie złożyć wniosek o dodatek drożyźniany zwany też osłonowym. Trzeba pilnować terminów, bo wnioski złożone po 31 października w ogóle nie będą rozpatrywane.

– Dodatek osłonowy przysługuje pabianiczanom za okres od 1 stycznia do 31 grudnia tego roku - informuje Katarzyna Cegiełka, dyrektor MCPS w Pabianicach.– Wnioski przyjmujemy do końca października tego roku.

Na jedno gospodarstwo domowe przysługiwać może tylko jeden dodatek osłonowy. Taka pomoc, nazywana też dodatkiem drożyźnianym, to świadczenie jednorazowe, które będzie wypłacone tylko w tym roku.

Komu się należy dodatek osłonowy?

– Osobie w gospodarstwie jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 2.100 zł (na rękę), a także osobie w gospodarstwie wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 1.500 zł na osobę - informuje dyrektor.

Jaka jest kwota tego dodatku?

– Maksymalnie wyniesie 400 zł dla osoby samotnej,do 1400 zł ( gdy rodzina składa się co najmniej z 6 osób). Dodatek wypłacany jest jednorazowo lub w dwóch równych ratach. To zależy od daty złożenia wniosku.

Jak można złożyć wniosek?

- Elektronicznie za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracyjni Publicznej ePUAP, własnoręcznie do urny na dokumenty w siedzibie MCPS, przy Gdańskiej 7, listownie na adres MCPS, lub osobiście w siedzibie MCPS przy Gdańskiej 7, pierwsze piętro w godzinach pracy urzędu.