Druga jest Piotra Skargi - 3 kilometry i 216 metrów. Zameldowanych jest tutaj 1.715 pabianiczan. Trzecia co do długości w mieście jest ulica Karniszewicka. Mierzy 3 kilometry i 9 metrów. Mieszka przy niej 960 osób. Czwarta w rankingu najdłuższych ulic jest Moniuszki – ma 2 kilometry i 419 metrów. Zameldowanych jest przy niej 1.962 lokatorów.
Najkrótszą, bo liczącą zaledwie 76 metrów, jest ulica Wąska. Odchodzi od ulicy Bugaj. Mieszka tutaj 8 osób. 107 metrów ma ulica Przejazd łącząca Wiejską z Ludową. Stoi przy niej tylko sklep Społem PSS. Ulica Orna z Zatorza ma 394 metry, a zameldowanych jest aż 13 osób.
- Mamy w mieście 277 ulic stałych i ostatnio doszło 8 wirtualnych – wyliczył Stanisław Wołosz, dyrektor Zarządu Dróg i Zieleni Miejskiej. - W sumie mamy 285 ulic.
Przy Brackiej mieszka 2.761 mieszkańców, przy ulicy Bugaj - 2.680, a przy Łaskiej 2.374. Przy Grota-Roweckiego zameldowanych mamy 1.946 osób, przy Wileńskiej – 1.924, a przy Mokrej – 1.911. Przy Smugowej adres zamieszkania ma 1.683 lokatorów, a przy Waltera-Jankego – 1.563. Ponad tysiąc mieszkańców ma Zamkowa, Warszawska, Skłodowskiej, Podleśna, Cicha, Wiejska i Nawrockiego.
- Tylko jedna osoba jest zameldowana przy ulicy Grobelnej – mówi Wojciech Poros, naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich w Urzędzie Miejskim.
Jest to proboszcz parafii św. Mateusza – ksiądz prałat Jan Szuba.