Do Biura Rady trafił już projekt nowej uchwały, a także wniosek o zwołanie sesji, podpisany przez 7 radnych (taki jest wymóg formalny).

Sesja odbędzie się w najbliższy poniedziałek o godz. 14.00 w Urzędzie Miejskim, a przedtem spotkają się radni z Komisji Budżetu i Finansów, by zaopiniować projekt uchwały.

- Chcemy, by stawki wynosiły 6,80 zł za śmieci segregowane i 13,60 zł za śmieci niesegregowane – mówi Krzysztof Górny z Bloku Prawica Razem.

Przed kilkoma miesiącami radni uchwalili, że pabianiczanie będą płacić 8 zł za śmieci segregowane i 16 zł, jeśli nie będą ich segregować.

– To miało być rozwiązanie tymczasowe, obowiązujące do chwili, gdy zostanie rozstrzygnięty przetarg na firmę, która śmieci z Pabianic będzie wywozić – tłumaczy Górny. – Tymczasem prezydent uznał, że jest nadal obowiązujące.

Przetarg na wywóz śmieci wygrała firma EKO-Region. Zamiast przewidywanych 10,5 mln zł (od lipca do końca przyszłego roku) za odbiór i wywóz śmieci, zażądała dużo mniej, bo 7,6 mln zł.

Radni zażądali więc od prezydenta, by przygotował projekt uchwały zmieniającej stawki. Nie zrobił tego. Dlaczego?

– Chcę sprawdzić przez pierwszy kwartał tego roku, jakie będą faktyczne koszty wywozu śmieci – tłumaczył na ostatniej sesji Rady Miejskiej prezydent Zbigniew Dychto. – Jeśli okaże się, że będą mniejsze, oddamy mieszkańcom pieniądze. Pójdą na poczet kolejnych opłat.