O zastrzeżeniach pabianiczan do linii Z41 pisaliśmy w atrykule "Spóźniający się, hałasujący kopciuch". 30 grudnia, po wielu skargach mieszkańców Pabianic radny Różycki złożył interpelację w tej sprawie. Odpowiedź pojawiła sie w tym tygodniu na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego. Co odpowiedział prezydent Grzegorz Mackiewicz?

- Trudności z obsługą trasy Pabianice – Łódź komunikacją autobusową związane zarówno z kwestią punktualności, czasu przejazdu, jak i kwestiami ekologicznymi, potwierdzają słuszność podjętej przeze mnie decyzji o konieczności zmodernizowania linii tramwajowej Pabianice – Łódź – czytamy w pismie - Dzięki modernizacji torowisk, sieci trakcyjnej i podstacji trakcyjnych, zapewniona zostanie niezawodna, regularna i punktualna komunikacja między Pabianicami, Ksawerowem a Łodzią, wykonywana tramwajami.

Jak przyznał Grzegorz Mackiewicz, rzeczywiście dochodziło do przypadków realizowania kursów niewłaściwą trasą - mimo, że kierowcy mieli ze sobą mapki z jej przebiegiem. Zapewnił, że Wydział Infrastruktury Technicznej i Komunikacji podejmował stosowne interwencje zarówno w łódzkim MPK, jak w Zarządzie Dróg i Transportu w Łodzi. Do obydwu jednostek były przekazywane także uwagi odnośnie stanu technicznego i wizualnego pojazdów.

- Do czynności kontrolnych stanu technicznego pojazdów uprawnione są odpowiednie służby – m.in. Policja i Inspekcja Transportu Drogowego. Prezydent Miasta Pabianic nie ma w tym zakresie kompetencji – dodaje. - Jeszcze w grudniu 2021 r. skierowałem do Łódzkiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego wniosek o podjęcie kontroli stanu technicznego autobusów obsługujących linię Z41. Pismem z 5 stycznia 2022 r. Naczelnik Wydziału Inspekcji WITD w Łodzi poinformował, że przekazana informacja zostanie wykorzystana podczas planowania kontroli.

5 grudnia minął pierwszy termin zakończenia prac związanych z remontem tramwajowym. Później, od władz i wykonawcy słyszeliśmy o nowym terminie zakończenia remontu – 5 czerwca 2022 roku. Jak dowiedzieliśmy się wczoraj od Grzegorza Mackiewicza, remont przeciągnie się do listopada.