Kurs kończy się egzaminem teoretycznym i praktycznym, po zdaniu którego uczestnik dostaje certyfikat honorowany w krajach Unii Europejskiej.

Treści kursu: RKO trzech grup wiekowych, złamania, oparzenia, zadławienia, zatrucia itp. Kurs rozpoczyna się 27 marca o godzinie 16.00. Zapisy pod numerem telefonu: 508-214-528.

Drugi kurs to elementarny kurs pierwszej pomocy dla pracowników oświatowych, pracowników firm, kadry zarządzającej. Wymiar kursu: 5 godzin. Każdy uczestnik otrzymuje zaświadczenie. W przypadku kursów elementarnych - termin do ustalenia. Informacje pod numerem tel.: 508-214-528.