Spośród dyrektorów szkół i placówek oświatowych nagrody otrzymali: Barbara Żwańska (I Liceum Ogólnokształcące), Krzysztof Zajda (II Liceum Ogólnokształcące), Paweł Szałecki (Zespół Szkół nr 1), Henryk Kucharski (Zespół Szkół nr 2), Agnieszka Kulpińska-Górska (Zespół Szkół nr 3), Marzena Kobojek (Zespół Szkół Specjalnych nr 4 w Konstantynowie), Bożena Bulzacka (Zespół Szkół Specjalnych nr 5 w Pabianicach), Małgorzata Biegajło (Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego), Mariusz Wielebski (Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna), Monika Piechulska-Wołosz (Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna), Grażyna Wójcik (Młodzieżowy Dom Kultury). Na nagrody dla dyrektorów starostwo wydało ponad 24.000 zł.

Wśród przedstawicieli związków zawodowych wyróżnienia dostała Wacława Czyżewska, prezes Oddziału Międzygminnego Związku Nauczycielstwa Polskiego w Pabianicach.

Nagrody odebrali również nauczyciele: Elżbieta Bohaczewska (I Liceum Ogólnokształcące), Beata Drabikowska (II Liceum Ogólnokształcące), Paweł Dobrowolski (Zespół Szkół nr 1), Iwona Długosz (Zespół Szkół nr 2), Mariola Lach (Zespół Szkół nr 3 w Pabianicach), Aleksandra Socha (Zespół Szkół Specjalnych nr 4 w Konstantynowie), Barbara Michalak (Zespół Szkół Specjalnych nr 5 w Pabianicach), Iwona Lepa (Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna), Beata Stasiak (Młodzieżowy Dom Kultury).

Wręczono również odznaczenia państwowe. W tym roku lista wyróżnionych nauczycieli i dyrektorów jest bardzo długa.

Medal Komisji Edukacji Narodowej otrzymała Joanna Żuber, nauczycielka z Zespołu Szkół nr 3.

Od wielu lat pani Żuber prowadzi szkolny wolontariat. W działalność społeczną angażuje uczniów każdego roku. Szkoła uczestniczy w niemalże wszystkich akcjach organizowanych na terenie powiatu.

Srebrny Krzyż Zasługi otrzymał Mariusz Wielebski, dyrektor Poradnii Psychologiczno – Pedagogicznej w Pabianicach. Dostał on również nagrodę ministra edukacji.

Złote medale dostali: Barbara Żwańska, Paweł Szałecki, Henryk Kucharski, Bożena Bulzacka i Grażyna Pryca.

Srebrny medal dostała Małgorzata Biegajło. Nagrodę kuratora oświaty w Łodzi - Małgorzata Rabiai, nauczycielka ZSS nr 5.

Nagrody i dyplomy nauczycielom z powiatu pabianickiego wręczali: Krzysztof Habura, starosta pabianicki i Gabriela Wenne – Błażyńska, wicestarosta.

Starosta podziękował wyróżnionym za trud codziennej pracy pedagogiczno - wychowawczej oraz za wysiłek i oddanie w przekazywaniu wiedzy, która wpływa na rozwój i kształtowanie postawy młodego człowieka.