14 października jest świętem szkoły, nauczycieli i wszystkich pracowników placówek oświatowych. Uczniowie dziękowali grając na pianinie, klarnecie i skrzypcach. Karolina Nowak, uczennica trzeciej klasy Zespołu Szkół nr 3, zachwyciła zgromadzonych śpiewając „Och życie kocham cię nad życie”.

- Dzięki wam nauczyciele wiemy i rozumiemy coraz więcej – mówili uczniowie z samorządu szkolnego.

Powiatowe uroczystości odbyły się w ZS nr 3. Wszystkich powitała Hanna Grącka, dyrektorka szkoły.

- To szczególne święto nie tylko dla grona pedagogicznego, ale przede wszystkim ważne dla kraju. Wychowanie i edukacja młodego pokolenia to misja – mówił Krzysztof Habura, starosta powiatowy.

Nagrody otrzymali: Alicja Bujacz (dyr. I LO), Krzysztof Zajda (dyr. II LO), Paweł Szałecki (dyr. ZS 1), Henryk Kucharski (dyr. ZS 2), Hanna Grącka (dyr. ZS 3), Bożena Bulzacka (dyr. ZSS nr 5), Małgorzata Biegajło (dyr. PODNiDM), Mariusz Wielebski (dyr. Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Pabianicach), Bożenna Krajewska (dyr. Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Konstantynowie Łódzkim), Grażyna Wójcik (dyr. MDK) oraz nauczyciele: Agnieszka Urlik (I LO), Beata Drabikowska (II LO), Marta Uryszek (LO w Konstantynowie Łódzkim), Anna Matyśkiewicz-Kozieł (ZS 1), Marta Hans i Joanna Jakubowska (ZS 2), Mariola Lach i Renata Krysiak (ZS 3), Anna Szwagrzak (ZSS 4), Anita Dobrosz (ZSS 5), Zofia Szmidt (główny konsultant w PODNiDM), Grażyna Pryca (psycholog, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna) Anita Karaś (psycholog, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna), Beata Stasiak (MDK), Elżbieta Dyba (prezes ZNP), Andrzej Bartłomiejczyk (prezes NSZZ Solidarność).

Łódzki kurator oświaty przyznał nagrody Hannie Grąckiej i Bożennie Krajewskiej. Wręczono je podczas obchodów wojewódzkich. Medal Komisji Edukacji Narodowej przyznano Urszuli Masłowskiej, która była pedagogiem w ZS 3.

Były życzenia i gratulacje. Nauczyciele dostali kwiaty. Na uroczystości zabrakło przewodniczących związków zawodowych: Elżbiety Dyby (Związek Nauczycielstwa Polskiego) i Andrzeja Bartłomiejczyka (NSZZ Solidarność). Pojechali na strajk nauczycieli do Warszawy.