Nie żyje kultowy nauczyciel z I Liceum Ogólnokształcącego Tadeusz Piekarek. Zmarł 18 maja. Miał 89 lat.

Pogrzeb odbędzie się 20 maja. O godz. 14.00,  w mauzoleum przy ul. Ewangelickiej  odbędzie się uroczystość pogrzebowa, po czym trumna w kondukcie żałobnym odprowadzona zostanie do rodzinnego grobu.

Tadeusz Piekarek był honorowym członkiem KTP "Aaron" Oddziału PTTK w Pabianicach, zasłużonym działaczem Oddziału i przez prawie 40 lat aktywnym Przodownikiem Turystyki Pieszej.
Spisał historię 50-lecia Oddziału PTTK w Pabianicach, opracowywał życiorysy działaczy PTTK. Brał udział w wytyczaniu i renowacji szlaków pieszych okolic Pabianic. Założył SKKT PTTK "Amonit" przy I LO w Pabianicach i był jego opiekunem przez kilkanaście lat. Był wykładowcą i egzaminatorem na kursach organizatorów turystyki, przewodników terenowych i przodowników turystyki pieszej. Był pomysłodawcą i organizatorem cyklicznych rajdów pieszych: "O zmierzchu", "Topienie Marzanny" oraz coniedzielnych "spacerów poza miasto". Był projektantem znaczków i plakietek rajdowych oraz twórcą regulaminów rajdów.
Jako Przodownik Turystyki Górskiej prowadził liczne rajdy dla młodzieży "Gorce", "Równonocy jesiennej", "Śladami wibramów".