Kierowcy w poniedziałek mogą mieć trudności z wyjazdem z Nawrockiego w Warszawską. 

- Musimy dokończyć tutaj pracę. Będziemy stawiać nową studnię - informuje pracownik „wodociągów”.

W czwartek były prace przygotowawcze. Ponownie maszyny ze ZWiK-u wjadą na Nawrockiego w poniedziałek.