Marian Lorenczak był nauczycielem matematyki, harcerzem, wicedyrektorem I LO, radnym miejskim (w latach 2006-2010), naczelnikiem Wydziału Oświaty i Wychowania w Starostwie Powiatowym. Na emeryturę przeszedł w 2014 roku. Był człowiekiem pogodnym i życzliwym. Fotografia była jego pasją. 

Marian Lorenczak zmarł w tragicznych okolicznościach. Pisaliśmy o tym TUTAJ

On sam tak o sobie napisał w „Encyklopedii Who is who w Polsce”:

MARIAN LORENCZAK – zajęcie: nauczyciel, naczelnik Wydziału Oświaty i Wychowania. Dotychczasowe zajęcia: instruktor ZHP, harcmistrz Polski Ludowej, delegat na XI Festiwal Młodzieży i Studentów na Kubie. Kariera: w l. 1965-67 wychowawca na placu gier i zabaw w jednostce wojskowej w Łasku. 1967-69 Szkoła Podstawowa w Łasku, nauczyciel matematyki i fizyki, 1969-79 Liceum Ekonomiczne, następnie ZSZ w Zduńskiej Woli, 1979-2001 Liceum Ogólnokształcące w Pabianicach, nauczyciel matematyki, 1995-2001 wicedyrektor, od 2001 r. naczelnik Wydziału Oświaty i Wychowania.

Sukcesy i osiągnięcia: czynny udział w rozwiązywaniu kluczowych kwestii reformy szkolnictwa w Pabianicach.

Członkostwo: Sojusz Lewicy Demokratycznej, od 2003 r. sekretarz koła, PTTK - wiceprzewodniczący Zarządu Powiatowego w latach 70.