Ostatnio sieć gazowa została rozbudowana w ulicach: Zaradzyńskiej, Sejmowej, Szpitalnej, Przyjaznej i Prostej.

- W sumie sieć gazowa wydłużyła się o około 1.700 metrów bieżących – mówi Bogusława Gutowska, zastępca dyrektora Oddziału Zakładu Gazowniczego Łódź Mazowiecka Spółka Gazownictwa. - Nasze plany na ten rok obejmują prace w ulicach: Jaszuńskiego, Karniszewickiej, Północnej, Jałowcowej, Bukowej, 20 Stycznia, 15. Pułku Piechoty "Wilków" i ulicy Bugaj.
Planowe są również modernizacje istniejących gazociągów w ulicach: Bardowskiego, Zacisze, Sempołowskiej, Targowej, Lutomierska oraz w okolicach skrzyżowania Partyzanckiej i Sikorskiego.
Zakład Gazowniczy w Łodzi jest oddziałem Mazowieckiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. w Warszawie i świadczy usługi dystrybucji gazu na terenie województwa łódzkiego oraz fragmentów województw mazowieckiego i świętokrzyskiego. Jako przedsiębiorstwo dystrybucyjne odpowiedzialny jest również za eksploatację i rozbudowę sieci gazowych niskiego, średniego i wysokiego ciśnienia również na terenie Pabianic.
- To z naszych środków realizowane są inwestycje na sieci gazowej, od klientów natomiast pobieramy opłaty przyłączeniowe zgodne z obowiązującą taryfą dla paliw gazowych – wyjaśnia Gutowska.

Taryfa określa wysokość opłaty przyłączeniowej, która uzależniona jest od zamówionej przez klienta mocy i długości faktycznie wybudowanego przyłącza. Upraszczając, można stwierdzić, że dla odbiorcy pobierającego paliwo gazowe dla potrzeb ogrzewania domu pobierana jest opłata przyłączeniowa w wysokości ok. 1.850 zł.

Kierunki rozbudowy sieci gazowej wybierane są w zależności od deklarowanego zainteresowania wykorzystaniem gazu dla potrzeb przyszłych klientów.