Od dziś (17 grudnia) są oni pełnoprawnymi radnymi miejskimi. Złożyli ślubowanie i po raz pierwszy wzięli udział w sesji Rady Miejskiej.
Marek Dobros (lekarz medycyny) startował w wyborach samorządowych z Platformy Obywatelskiej, podobnie jak Marcin Mieszkalski (współwłaściciel firmy Mag-Mar). W radzie zastąpili Zbigniewa Dychto (który został prezydentem miasta) i Małgorzatę Biegajło (która złożyła mandat, gdy dostała propozycję objęcia stanowiska wiceprezydenta miasta).
Aleksandra Jarmakowska-Jasiczek (komendantka Hufca ZHP w Pabianicach) startowała w wyborach z Bloku Samorządowego Razem. W radzie zajęła miejsce Jarosława Cichosza, który został wiceprezydentem.
Aleksandra Jarmakowska-Jasiczek została dziś przewodniczącą Komisji Edukacji i Spraw Obywatelskich.