Duże zmiany z nadejściem nowego roku będą w Starostwie. Oprócz nowej rzeczniczki Agnieszki Skalskiej, gabinet na większy zmieni też Jacek Barasiński. Od 3 stycznia będzie sekretarzem. Zastąpi na tym stanowisku Krzysztofa Leśniaka, który złożył wymówienie.

42-letni Jacek Barasiński był naczelnikiem Wydziału Infrastruktury Społecznej i Spraw Obywatelskich w Starostwie. 

Ukończył Wyższą Szkołę Pedagogiczną (wychowanie muzyczne) i Bałtycką Wyższą Szkołę Humanistyczną w Koszalinie - studia podyplomowe z zarządzania oświatą. Rok temu ukończył Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Małopolska Szkoła Administracji Publicznej – studia podyplomowe – zarządzanie w administracji publicznej, a w tym roku Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych – studia podyplomowe - zarządzanie audytem wewnętrznym w jednostkach finansów publicznych.
Aktualnie student Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Wydział Prawa - studia podyplomowe - prawo zamówień publicznych.

- Jeszcze nie wiem, kto zostanie naczelnikiem - zapewnia Krzysztof Habura, starosta.