- Wierzę, że wykonamy prace w terminie - zapewnił Rafał Kunka, prezes Zakładu Wodociągów i Kanalizacji.

W 2004 roku rozpoczął się remont i budowa kanalizacji w Pabianicach za pieniądze Unii Europejskiej. Modernizujemy 7,6 km kanałów i korektorów. Budujemy 29,8 km kanałów sanitarnych, 18,7 km deszczowych i 1,5 km ogólnospławnych. Koszty kwalifikacyjne projektu według Komisji Europejskiej wyniosły 18.241.000 euro. Z tego 63,7 proc. na roboty dała nam Unia.

- Z powodu niestabilności wartości euro oraz wzrostu cen za materiały i usługi budowlane wyszło na to, że robimy ten projekt pół na pół z Unią - wyliczył prezydent Zbigniew Dychto.

W ciągu kilku dni ZWiK podpisze ostatni kontrakt. Wszystkie roboty mają być skończone do końca 2010 roku.

Kolejnym etapem będzie przyłączanie domów do nowej sieci kanalizacji. Taki jest wymóg Unii.

- Mamy 165 budynków komunalnych nie przyłączonych do kanalizacji. Będziemy w kolejnych latach sukcesywnie budować przyłącza - obiecał Dychto.

Inwestycja w ramach Funduszu Spójności jest przeprowadzana w 90 ulicach. 45 procent robót zostało zakończonych z końcem 2008 roku.

- Miasto dodatkowo wydaje 6 milionów złotych na poprawienie stanu rozkopanych jezdni, chodników i wymianę krawężników - dodaje Jarosław Cichosz, wiceprezydent.  - Radni i urząd staramy się, by te rozkopane ulice były lepszej jakości po zakończeniu robót.

www.zyciepabianic.pl/wydarzenia/miasto/nasze-sprawy/45-procent-kanalizacji.html