Na przykład lekarz ze specjalizacją I stopnia musi zarobić prawie 2 tysiące zł więcej (wzrost płacy podstawowej z 6.200 zł do 8.200 zł), a pielęgniarka z tytułem magistra ze specjalizacją o ponad 1.800 zł więcej (wzrost z ok. 5.400 zł do 7.300 zł). Dla lekarzy specjalistów II stopnia – 1.441 zł (wzrost z 6.769 zł do 8.210 zł). Najniższe wynagrodzenie zasadnicze opiekunów medycznych i techników medycznych ze średnim wykształceniem wzrośnie o 1.097 zł (wzrost z 3.772 zł do 4.870 zł). Najniższe wynagrodzenie zasadnicze ratowników medycznych i pielęgniarek ze średnim wykształceniem ma wzrosnąć o 1.550 zł (wzrost z 3.772 zł do 5.323 zł), magistrów pielęgniarstwa, fizjoterapii, farmaceutów i diagnostów laboratoryjnych ze specjalizacją o 1.827 zł (wzrost z 5.478 zł do 7.304 zł).

– Podwyżki są obowiązkowe, a dla spółki to olbrzymie koszty – mówi Witold Olszewski, wiceprezes PCM.

– Należą się lekarzom i pielęgniarkom zatrudnionym w PCM numowę o pracę, ale trudno nie podnieść płacy zatrudnionym na kontraktach i umowach, skoro wykonują te same zadania – dodaje Adam Marczak, członek zarządu PCM.

Od lipca lekarz ze specjalizacją zatrudniony na umowę o pracę w naszym szpitalu zarabia 8.210,67 zł (b), a lekarz bez specjalizacji – 6.738,41 zł (b), a pielęgniarka bez specjalizacji 5.775 zł,78 zł (b). Pracowników medycznych etatowych w naszym szpitalu jest 266 – 117 lekarzy i 149 pielęgniarek. Na innych umowach zatrudnionych jest 139 lekarzy i 185 pielęgniarek.

– Pieniądze na podwyżki dostaliśmy z Narodowego Funduszu Zdrowia tylko dla zatrudnionych na etatach – dodaje Marczak. – Na pozostałe musimy sami znaleźć.

Anna Leder, rzeczniczka łódzkiego oddziału NFZ ujawnia, że na podwyżki minimalnych wynagrodzeń w tegorocznym budżecie NFZ zabezpieczono 6,2 mld zł, a placówki otrzymają dodatkowo ok. 3 mld zł na pokrycie wyższych kosztów działalności.