Po artykule w Życiu Pabianic "Prałacie, bój się Boga!" oraz na portalu www.zyciepabianic.pl, ksiądz prałat Ryszard Olszewski, kapelan pabianickiego szpitala, przysłał do redakcji pismo następującej treści:

"W związku z artykułem pt. Prałacie, Bój się Boga, zamieszczonym w tygodniku Życie Pabianic, w numerze 16 z dnia 21.04.2009 na str. 3 (z nagłówkiem na stronie tytułowej), pragnę oświadczyć, że stawiane mi w treści artykułu zarzuty są bezpodstawne. Oświadczam, że pracodawca – Szpital, nigdy nie zgłaszał żadnych zastrzeżeń do mojej pracy, nigdy nie prowadziłem działalności konkurencyjnej w stosunku do Szpitala. W związku z tym, że w treści artykułu poruszono kwestię wynajęcia budynku parafialnego, wskazuję, że Kuria Arcybiskupia w Łodzi, po zapoznaniu się z propozycją wynajęcia budynku na w/w cel udzieliła stosownego zezwolenia uwzględniając moją opinię, że powstanie przychodni może przyczynić się do polepszenia stanu opieki zdrowotnej i ułatwienia wielu osobom dostępu do usług medycznych".

Ks. Ryszard Olszewski
Proboszcz par. pw. św. Maksymilina Kolbe w Pabianicach

pisaliśmy o tym: www.zyciepabianic.pl/wydarzenia/miasto/nasze-sprawy/pralacie-boj-sie-boga.html