Pabianicka Spółdzielnia Mieszkaniowa ostrzega wszystkich mieszkańców, że osoby, które namawiają Państwa do podpisywania jakichkolwiek umów, przedstawiając się jako działające z polecenia i za zgodą Spółdzielni, nie są naszymi przedstawicielami.

                                                                                      
                                                                                              Sławomir Urbańczyk, pełnomocnik Zarządu PSM ds. kontaktu z mediami