Dziś o godzinie 12:00, w całej Polsce, przez pół godziny odbywała się próba pobicia rekordu jak największej ilości osób prowadzących resuscytację krążeniowo- oddechową. Organizatorem ogólnopolskim po raz siódmy jest Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. W Pabianicach akcję koordynuje od lat Szkoła Podstawowa nr 1.

Pabianicka edycja odbyła się w Powiatowej Hali Sportowej przy ul. św. Jana. Wzięli w niej udział uczniowie, nauczyciele, policjanci, strażacy, strażnicy miejscy, ratownicy medyczni, urzędnicy oraz harcerze.

Za "ratowanych" jak zwykle posłużyły fantomy.  W tym roku udało się przeprowadzić 2022 cykle( uciśnięcia i wdechy ratownicze). Pobito rekord z poprzedniego roku, który wynosił 1957 wykonanych resuscytacji.

W 2018 roku rekord ilości uczestników wyniósł w całej Polsce 116 342. Wynik tegoroczny poznamy w przeciągu tygodnia.

16 października to nie przypadkowa data. Od 2013 roku obchodzimy Europejski Dzień Przywracania Czynności Serca z inicjatywy Europejskiej Rady Resuscytacji. Celem jest promowanie nauki pierwszej pomocy. Pierwsza próba pobicia rekordu odbyła się w 2013 roku. Z roku na rok przybywa uczestników.