Nagroda jest za wykorzystanie pieniędzy na szkolenia w 2019 roku. Wyróżnienie odebrała Magdalena Werstak, dyrektor PUP w Pabianicach podczas konferencji, która odbyła się w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

- Jesteśmy jedynym Urzędem w województwie łódzkim, który został doceniony w powyższym zakresie – poinformowała dyrektor urzędu. - Jest to dla nas bardzo mobilizujące i inspiruje nas do dalszego działania.

W 2019 roku PUP w Pabianicach wydał w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego blisko 920.000,00 zł.


- Celem KFS jest zapobieganie utracie zatrudnienia z powodu kwalifikacji nieadekwatnych do wymagań dynamicznie zmieniającego się rynku pracy. Dlatego te szkolenia, dlatego podnoszenie kwalifikacji i wreszcie nabywanie nowych umiejętności, potrzebnych aktualnie na rynku pracy – dodaje Magdalena Werstak.


W 2020 r. kwota przeznaczona na wsparcie pracodawców inwestujących w kształcenie ustawiczne pracowników i swoje własne wyniesie ponad milion złotych.