Pabianickie Centrum Medyczne dostało nagrodę „Aktywny szpital”. W konkursie składajacym się z różnych kategorii wzięły udział placówki służby zdrowia z całej Polski.

Nagrodę przyznała jedna z wiodących firm sektora E-health – CompuGroup Medical, która dostarcza placówkom medycznym na całym świecie najnowocześniejsze systemy informatyczne, aby usprawnić ich pracę. 

Kapituła doceniła całokształt działań spółki w obszarze IT, m.in. uruchomienie systemu kolejkowego, poprawę cyberbezpieczeństwa i budowę nowej strony internetowej.

Uroczysta gala wręczenia nagród odbyła się 15 czerwca pod Warszawą. Statuetkę (z dyplomem) przyznaną Pabianickiego Centrum Medycznemu odebrali dr n. ekon. Witold Olszewski, prezes PCM oraz Adam Marczak, dyrektor ds. administracyjno – technicznych.

- Staramy się, aby nasz szpital funkcjonował jak najlepiej i był placówką przyjazną pacjentom. W znacznym stopniu umożliwiają to nowoczesne technologie. My też z nich już korzystamy, a nagroda stanowi tego najlepszy dowód – podkreśla prezes Witold Olszewski.