- W ciągu roku 2008 przyszło na świat w naszym mieście 720 dzieci - wyliczył Wojciech Poros, naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich w Urzędzie Miejskim. - Umarło 988 osób.

W tym czasie zawarto w naszym mieście 511 małżeństw.

- Ciekawym zjawiskiem są osoby meldujące się na pobyt czasowy. Mieliśmy ich w 2008 roku aż 1.071 - dodaje Poros. - To świadczy o tym, że ludzie z powodów zawodowych wprowadzają się do Pabianic.

Lubimy się też przeprowadzać. Aż 1.427 osób zmieniło adres zamieszkania w ciągu roku nie wyprowadzając się z Pabianic.

29 pabianiczan wymeldowało się za granice Polski. Migrowało w sumie 559 osób, to znaczy tyle się wyprowadziło lub wprowadziło do Pabianic.

Na koniec 2008 roku w Pabianicach mieszkało 70.031 osób.