Prafiafia przy ul. Zamkowej 8 zaprasza do dyskusji o godzinie 18:00. Spotkanie odbędzie się w sali pabianickiego domu zborowego. Poprowadzi je tamtejszy proboszcz, ks. biskup Jan Cieślar. 

Jaki temat poruszy? 

"Chyba najbardziej znanym Rzymianinem obok Juliusza Cezara, jest namiestnik Poncjusz Piłat. Zapisał się on głęboko nie tylko w historiibiblijnej, ale też i w literaturzepowszechnej (wystarczy wspomnieć Mistrza i Małgorzatę Bułhkowa). Do dziś wierni zmawiający wyznanie wiary przywołują sobie jego imię (umęczon pod Poncjuszem Piłatem). Jakie były kulisy wyjątkowego procesu, w którym skazano niewinnego Jezusa z Nazaretu? Piłat potrójnie zapierał, się że nie znajduje winy w Chrystusie, a mimo to zdecydował się wydać Go na ubiczowanie i bestialską śmierć na krzyżu. Czy Piłat faktycznie myślał uwolnić Jezusa, chciał być sprawiedliwym sędzią i to lud zdecydował o zmianie jego postanowienia, czy może życie nie grało dla niego żadnej roli, a jego słynne "Oto człowiek!" to obraz beznamiętnego, sarkastycznego i pozbawionego ludzkich odczuć sprawowania swej lukratywnej funkcji, pięcia się po stopniach kariery? Piłat przez wieki zajmował umysły uczonych, a jego motywy i sposób postępowania pozostają przestrogą dla osób sprawujących władzę".