Dyskusja odbędzie się 9 maja o godz. 18:00 w sali pabianickiego domu zborowego. 

- Ostatnia księga Biblii – Objawienie św. Jana budzi do dziś wiele pytań i konsternacji. Apokalipsa pełna jest alegorii i wersetów trudnych do zrozumienia. Wielu myślicieli powołując się na tę jedyną księgę prorocką Nowego Testamentu przewidywało przyszłość i wyliczało nawet datę końca świata - jak na razie kalkulacje nie spełniły się - piszą organizatorzy wydarzenia. - Jest wiele powodów dla których wielu chrześcijan szerokim łukiem omija księgę skierowaną początkowo do siedmiu zborów małoazjatyckich w Efezie, Smyrnie, Pergamonie, Tiatyrze, Sardes, Filadelfii i Laodycei. Jakie były okoliczności powstania Janowego Objawienia? Czego możemy się dowiedzieć na temat naszej przyszłości z kart tej fascynującej księgi biblijnej?