Pod hasłem "Przyjazne środowisko: dziecko – rodzina – szkoła – instytucje" będzie realizowany w Pabianicach program bezpłatnych warsztatów szkoleniowych. Zostaną one skierowane do profesjonalistów zajmujących się szeroko pojętą pracą z dzieckiem i rodziną. To element większego projektu, którego liderem jest Pabianickie Centrum Medyczne.

W programie wezmą udział przedstawiciele placówek oświatowych, poradni psychologiczno-pedagogicznych, ośrodków pomocy społecznej, przychodni podstawowej opieki zdrowotnej, kuratorskiej służby sądowej, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie oraz policji.

Na warsztatach (realizowanych przez wykonawców wyłonionych w przetargu) będą poruszone następujące tematy: komunikacja, ADHD, zaburzenia zachowania, zaburzenia nastroju, uzależnienia behawioralne (np. internet, komputer, telefon), interwencja kryzysowa.

Każdy z sześciu warsztatów składa się z części teoretycznej i praktycznej, dzięki czemu uczestnicy będą mieli okazję zaktualizować wiedzę, wzbogacić swoje umiejętności pracy oraz wymienić się doświadczeniami. Tego typu spotkania sprzyjają również tworzeniu klimatu społecznej przychylności wobec osób z zaburzeniami psychicznymi oraz integracji środowiska na ich rzecz.

Skąd pomysł na takie warsztaty?

- Wynika m.in. ze zgłaszanych przez wyżej wymienione środowiska trudności w pracy, niskiego poziomu świadomości społecznej o zaburzeniach psychicznych i niskiej akceptacji dla zaburzeń tej sfery zdrowia człowieka – mówi Jacek Ostrowski, kierownik Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży w Pabianicach, które działa przy Pabianickim Centrum Medycznym.