300 zł na zakup wyprawki przysługuje uczniom szkół podstawowych i średnich do 20. roku życia lub do 24. roku życia w przypadku osób z orzeczeniem o niepełnosprawności. Wniosek może złożyć rodzic lub opiekun dziecka. Nie ma kryterium dochodowego. Realizacją programu „Dobry start” w Pabianicach zajmuje się Miejskie Centrum Pomocy Społecznej – informuje prezydent Grzegorz Mackiewicz.

Gdzie złożyć wniosek?

Od 1 sierpnia do 30 listopada mieszkańcy Pabianic mogą składać wnioski w formie papierowej w oddziale Miejskiego Centrum Pomocy Społecznej przy ul. św. Jana 10 lub wysłać pocztą. Wniosek elektroniczny można składać od 1 lipca przez stronę empatia.mrpips.gov.pl oraz przez bankowość elektroniczną. Dla usprawnienia składania dokumentów od 23 lipca rozpocznie się wydawanie numerków. Druki wniosków będą wydawane wraz z numerkami. Wniosek 300+ będzie można złożyć razem z wnioskiem 500+ podczas jednej wizyty. Wnioski złożone w lipcu lub sierpniu zostaną rozpatrzone do 30 września, a złożone w terminie późniejszym - do dwóch miesięcy, licząc od dnia złożenia wniosku.

Jak dostać stypendium lub zasiłek szkolny?

Stypendia i zasiłki szkolne przyznawane są uczniom zamieszkałym w Pabianicach, których dochód w rodzinie nie przekracza 514 zł netto na osobę. Wnioski można pobrać w swojej szkole lub w Urzędzie Miejskim, w Wydziale Edukacji, Kultury i Sportu przy ul. św. Jana 10, a następnie wraz z załącznikami o uzyskiwanych dochodach za sierpień należy złożyć do 15 września na dany rok szkolny w tym samym miejscu. Pomoc udzielana jest na 10 miesięcy. Pieniądze wypłacane są dwa razy w roku (w grudniu za 4 miesiące i w czerwcu za 6 miesięcy) na podstawie decyzji oraz imiennych rachunków przedstawionych przez rodziców ucznia. Zasiłek przysługuje uczniowi w sytuacji losowej (choroba, śmierć rodzica, zalanie, pożar itp.) Wniosek na zasiłek wraz z dokumentami potwierdzającymi sytuację losową trzeba złożyć nie później niż 2 miesiące po zdarzeniu w szkole lub w Wydziale Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego.