13 czerwca (piątek) kursanci spotkają się w godz. 16.00-20.00, 14 czerwca w godz. 9.00-14.00, a 15 czerwca w godz. 9.00-12.00. Podczas kursu uczestnicy zostaną przeszkoleni i pozyskają umiejętności w udzielaniu pierwszej pomocy w przypadkach od zadławień poprzez oparzenia, udary, złamania otwarte i zamknięte, po umiejętność wykonania resuscytacji krążeniowo-oddechowej u niemowląt, dzieci i dorosłych. Każdy uczestnik otrzyma materiały pomocnicze, a po zdaniu egzaminu składającego się z części praktycznej i teoretycznej - certyfikat honorowany w krajach Unii.

Zgłoszenia pod numerem telefonu (42) 215 24  04 codziennie od 10.00 do 14.00.