28 marca (piątek) w godzinach 16.00-20.00 oraz 29 i 30 marca (godziny do uzgodnienia) odbędzie się kurs pierwszej pomocy PCK. Podczas kursu będzie można nauczyć się udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym w przypadkach udarów, zawałów, złamań, oparzeń i resuscytacji krążeniowo-oddechowej dla wszystkich grup wiekowych.

Po szesnastogodzinnym szkoleniu uczestnik przystępuje do egzaminu teoretycznego i praktycznego. Na zakończenie otrzymuje certyfikat unijny honorowany we wszystkich krajach Unii Europejskiej, a wybierając się na uczelnię medyczną ma 50 pkt. na wejściu.

Zapisy przyjmowane są pod numerem telefonu (42) 215-24-04 w godzinach: pon. 11.00-15.00, wt. śr. czw. pt. 10.00-14.00 lub osobiście na Moniuszki 16.

- Nie było jeszcze osoby, która by nie zdała egzaminu – zapewnia Małgorzata Grabarz z PCK.