W ramach inwestycji Polskich Linii Kolejowych, w Pabianicach powstanie nowy przystanek, który poprawi dostępność kolei dla mieszkańców Pabianic. Według planu w rejonie przejazdu kolejowo-drogowego w ciągu ul. Lutomierskiej powstaną dwa perony jednokrawędziowe o długości 150 metrów. Będą tu ławki, wiaty z informacją pasażerską, oświetlenie oraz pochylnie. Przewidziano też miejsca parkingowe oraz wiatę rowerową. Mieszkańcy będą stąd dojeżdżać do Łodzi, Zduńskiej Woli i Sieradza.

Zobacz też: Nowe przejście podziemne na dworcu PKP jest już czynne

O tym obiecującym projekcie wiemy już od dawna. Sprawdziliśmy zatem na jakim etapie jest realizacja powyższego planu.

- Oobecnie analizowane są oferty w przetargu na wybór wykonawcy projektu i prac budowlanych dla projektu „Budowa zintegrowanych węzłów multimodalnych wraz z budową i przebudową przystanków kolejowych na terenie województwa łódzkiego”, w ramach którego planowany jest właśnie m.in. nowy przystanek Pabianice Północ. Podpisanie umowy z wykonawcą planowane jest do końca roku – odpowiedział nam Rafał Wilgusiak z biura prasowego PKP PLK.

Jeśli wszystko pójdzie pomyślnie, rozpoczęcie prac nastąpi już w połowie 2021 r. a zakończenie w 2022 r.

- Inwestycja ubiega się o dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 – dodaje rzecznik.