Życie Pabianic dotarło do zdumiewającej propozycji podwyższenia czynszów za mieszkania komunalne. Domaga się jej Zbigniew Skowroński - dyrektor Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej. Powód? w kasie ZGM brakuje 12 mln złotych. To czynsze, jakich nie zapłacili lokatorzy komunalnych mieszkań.
– Rocznie odzyskujemy od dłużników półtora miliona złotych. Jednocześnie powstają nowe zadłużenia na podobnym poziomie – tłumaczy Skowroński. – Mieszkańcy są w trudnych sytuacjach życiowych i materialnych, tracą pracę.
O pomyśle dyrektora wiedzą już niektórzy radni miejscy.
Skowroński chce, by wzrosła stawka bazowa czynszu za mieszkanie komunalne. Chce też obciążyć lokatorów nowymi dodatkowymi opłatami. Na przykład:
20 procent – za domofon zainstalowany przez ZGM,
20 procent - za ocieplanie domu,
20 procent - za sąsiedztwo parku, dużego skweru,
100 procent – od mieszkań, w których lokatorzy samowolnie zrobili łazienkę lub toaletę,
10 procent - za mieszkanie w budynku co najmniej 4-piętrowym (bez windy), od lokatorów mieszkających poniżej drugiej kondygnacji.
Ale to nie wszystko. Lista dodatkowych opłat jest dłuższa.

(więcej – w papierowym Życiu Pabianic)