Ponad 16 tysięcy złotych dali pabianiczanie na odnowę zabytkowych pomników naszych cmentarzy podczas ubiegłorocznej kwesty na pabianickich cmentarzach. Za tę kwotę Anna Połomka, konserwatorka zabytków z łódzkiej firmy Lapis, odnowi dwa nagrobki. Dokończy zaczęty po 9. kweście pomnik rodziny Krusche. W ubiegłym roku udało się konserwatorce odnowić piękną postać Chrystusa z białego marmuru. W tym roku podjęła się renowacji paranowanego grobowca.

- Granitowa ściana parawanowa grobowca Rodziny Krusche wymaga oczyszczenia i usunięcia pokrywających ja nawarstwień - informuje konserwatorka. - Zabiegi te zostaną wykonane metodami chemicznymi, tak, by przywrócić naturalny wygląd szarego granitu i zahamować procesy jego niszczenia.

Uzupełnione zastaną spoiny między elementami kamienia oraz drobne ubytki. Powierzchnia granitu zostanie zahydrofobizowana środkiem krzemoorganicznym w celu zwiększenia odporności kamienia na warunki atmosferyczne.

- Po wykonaniu tego etapu prac pomnik odzyska swą pełną urodę - zapewnia Połomka.

Po zabiegach konserwatorskich swój blask odzyska także nagrobek Józefa i Macieja Badlików (z 1902 r.). To nagrobek przeniesiony z miejsca pierwotnego pochówku do alei zabytkowych pomników na cmentarzu katolickim.

- Piaskowcowy nagrobek w formie smukłego cokołu zwieńczonego krzyżem znajduje się w złym stanie. Porastają go glony i porosty oraz posiada liczne nawarstwienia w postaci fałszywej patyny oraz powierzchnie zwietrzałe na skutek erozji kamienia. Inskrypcja jest silnie zatarta i mało czytelna – opowiada Połomka.

Prace konserwatorskie rozpoczęte zostaną od oczyszczania metodami chemicznymi i mechanicznymi piaskowca, a następnie jego dezynfekcji. Kolejnym etapem będzie uzupełnianie ubytków i spoinowanie oraz uczytelnienie treści inskrypcji. Ostatnim etapem prac będzie hydrofobizacja piaskowca.

Efekt zabiegów konserwatorki będziemy mogli podziwiać przed 1 listopada tego roku.

Wyniki kwest z lat 2007-2016

2007 – 14.238,27

2008 -17.517,99 zł

2009 -17.674 zł

2010 – 25.014,34 zł (zbiórka 2-dniowa)

2011- 19.070,43 zł

2012- 15.732,55 zł

2013 – 22.251,91 zł (zbiórka 2-dniowa)

2014 - 26.471,45 zł - (zbiórka 2-dniowa) REKORD !!!!

2015 – 22.739,10 zł – (zbiórka 2-dniowa)

2016 – 16.606,89 zł

Razem = 197.316 zł 93 gr - po 10 kwestach

 

Odnowione pomniki po 10 kwestach w latach 2007 – 2016 to 25 nagrobków, w tym 12 na cmentarzu ewangelickim i 13 na cmentarzu katolickim.

1 - kwesta w 2007 – 3 nagrobki : Elżbiety i Klemensa Garzyńskich (k), Juljusa Vortheila (e), Beniamina Krusche (e)

2 – kwesta 2008 - 4 nagrobki : Lotty Krusche (e), anioł z bezimiennego nagrobka (e), pomnik Maniuli Ostaniewiczówny (k), Teodora Dreslera (k)

3 - kwesta 2009 – 2 nagrobki: Barbary i Kacpra Garczyńskich (k), Johanny i Eleonory Krusche (e)

4 - kwesta 2010 – 2 nagrobki: rodziny Krusche dzieci i wnucząt Beniamina Krusche - założyciela przemysłu bawełnianego w Pabianicach (e), nagrobek działacza robotniczego Stanisława Wojtaszka (k)

5 - kwesta 2011 - 2 nagrobki: Emilii i Rudolfa Budzinskich z rzeźbą Chrystusa Błogosławiącego z obciętymi dłońmi (e), Józefa Effenberga (k)

6 - kwesta 2012 - 2 nagrobki: Emila Budzińskiego (k), Antona Girlchmanna (k)

7 - kwesta 2013 - 2 nagrobki Johane Rosine Krusche (e), Antoniego i Petroneli Borowskich (k)

8 - kwesta 2014 – 4 nagrobki: Josefa Kaisera (k), Rodziny Pachniewiczów i Jerleckich (k), Anieli Kuligowskiek (k), Anny Rosiny Krusche z d. Mannig (z 1875 r.) (e)

9 - kwesta 2015 - 2 nagrobki: figura Chrystusa z nagrobka Ottilie Krusche i Gustava Herrmanna Krusche (e), nagrobek Karola i Eufemii Lorc (k)

10 - kwesta 2016 - 2 nagrobki: Ottilie Krusche i Gustava Herrmanna Krusche (z figurą Chrystusa, którą odnowiono po 9. kweście) (e) i nagrobek Józefa i Macieja Badlików (k)

e - cmentarz ewangelicki , k - cmentarz katolicki