Stowarzyszenie „Żagiel dla dzieciaka” organizuje bezpłatne rejsy żeglarskie dla młodzieży z rodzin o najniższych dochodach. Wymagany jest jedynie wkład własny w realizację rejsu.

"Żagiel dla dzieciaka" jest jedynym w Polsce stowarzyszeniem, które działa w oparciu o wolontariat na rzecz żeglarstwa.

Stowarzyszenie prosi firmy z Pabianic, osoby prywatne i żeglarzy o wsparcie finansowe projektu.

Wszystkie osoby chcące wziąć udział w projekcie proszone są o kontakt z prezesem "Żagla dla dzieciaka" - Krzysztofem Bobowiczem pod numerem telefonu 509 952 608 oraz na stronie internetowej 

www.zagieldladzieciaka.strefa.pl