Senator (PO) Andrzej Owczarek co roku organizuje bal charytatywny. W czasie balu jest aukcja i loterie fantowe. Dochód z aukcji przedmiotów przekazanych przez darczyńców przeznaczony jest na stypendia dla młodzieży i leczenie dzieci z naszego województwa. Podczas ostatniego balu, jaki odbył się w styczniu tego roku, zebrano 80.000 zł.
- Z tych pieniędzy skorzysta 50 dzieci – informuje senator. - W tym czterech chłopców z Pabianic.
Obdarowani to: Damian Wróbel, Maksymilian Wicik (obaj uczniowie klasy II), 5-letni Alan Pasternak oraz Mateusz Kubicki (w tym roku kończy 18 lat). Dzisiaj w południe odwiedzili ich w domach senator Owczarek oraz prezydent Grzegorz Mackiewicz.
Chłopcy wymagają stałego leczenia. Mateusz cierpi na ataki epilepsji, Damian jest niedowidzący i ma kłopoty z utrzymaniem równowagi, Maksymilian przeszedł trzy operacje serca, Alan urodził się z bardzo poważną wadą serca, przeszedł operację jako niemowlę. Choruje na serce oraz na astmę.
- Dostaną jednorazową pomoc w wysokości po 2 tysiące złotych na leczenie – informuje senator.
Senatorowi Owczarkowi i prezydentowi Mackiewiczowi towarzyszyła Małgorzata Grabarz z PCK. To ta organizacja wskazała dzieci wymagające pomocy na rehabilitację.

Bal charytatywny organizowany przez senatora Owczarka odbył się w tym roku po raz 10.
Koszt balu pokrywany jest z wejściówek kupionych przez gości. Dochód balu to wpływy z loterii fantowej i licytacji przedmiotów od darczyńców. W tym roku np. Andrzej Furman przeznaczył na ten cel obraz Nikifora. Senator Owczarek podarował swoje słynne nalewki. Był też dar od kopalni Bełchatów - skamieniałe przed milionami lat drzewo.
- Tnę je na małe kawałki, by na dłużej wystarczyło - dodaje senator.
Dochód z balów co roku przekazywany jest na stypendia dla uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, którzy chcą kontynuować naukę na wyższej uczelni oraz na leczenie dzieci. W tym roku rozdzielone zostanie 80 tys. zł. Pieniądze trafią do co najmniej 50 dzieci, w tym 15 stypendystów. Kwota na leczenie to jednorazowo 2 tys. zł, stypendium na naukę – tysiąc zł.