Urząd Skarbowy przy ul. Zamkowej 26 do końca kwietnia pracuje od godz. 7.30 do godz. 18.00. Urzędnicy przyjmują zeznania podatkowe za 2008 rok i udzielają informacji dotyczących wypełnienia PIT.
W sobotę 25 kwietnia US organizuje dzień otwarty. Od godz. 9.00 do 13.00 będzie można zapytać o rozliczenie PIT, a także o podatki: dochodowy od osób prawnych, od spadków, darowizn i czynności cywilnoprawnych, a także o VAT i NIP.
Bezpłatną pomoc w wypełnianiu PIT-ów deklaruje Rada Powiatowa SLD w sobotę 25 kwietnia w godzinach 14.00 – 16.00 w lokalu partii przy ul. Traugutta 2. Udzielane będą nieodpłatnie porady i pomoc w zakresie: rozliczania PIT-ów rocznych do Urzędów Skarbowych, pozyskiwania funduszy unijnych, pisania pism, podań, odwołań, zażaleń i skarg.