Będzie to firma Tatami z Konstantynowa Łódzkiego, która jako jedyny oferent przystąpiła do przetargu. 

W miejscu starej kotłowni oraz kontenerów służących za magazyny, powstanie parterowy budynek, a w nim: wulkanizatornia, magazyn części i odzieży, pomieszczenia na oleje, kotłownia gazowa, pomieszczenia biurowe działu technicznego oraz część szatniowo-socjalna dla mechaników.

- Na wykonanie całości inwestycji wykonawca będzie miał 14 miesięcy od dnia podpisania umowy- wyjaśnia rzeczniczka Urzędu Miejskiego, Aneta Klimek.

Jej realizacja będzie kosztować 3.043.563 złote.

Przebudowa zajezdni MZK jest częścią projektu „Modernizacja i rozwój komunikacji miejskiej w Pabianicach” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej oraz z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020, w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.