Na nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w czwartek o godz. 14.30 radni zdecydują o losie wiceprzewodniczącego Antoniego Hodaka. Pod wnioskiem podpisało się sześcioro radnych z Platformy Obywatelskiej.
 
Uzasadnienie: "My, radni Rady Miejskiej w Pabianicach, występujemy z inicjatywą odwołania radnego Antoniego Hodaka z funkcji wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Pabianicach.
Całokształt działań prowadzonych przez ww. radnego pokazał, że nie spełniał on należycie funkcji wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Pabianicach. Rola wiceprzewodniczącego w rzeczywistości sprowadza się do wspomagania przewodniczącego Rady w czynnościach technicznych związanych ze sprawnym przeprowadzeniem obrad sesji, a tymczasem praktycznie na każdej sesji Rady poprzez błędy Pana Hodaka w arytmetycznym sumowaniu zaledwie 23 głosów radnych - dochodziło do wprowadzania nikomu niepotrzebnego chaosu podczas obrad i głosowania były wielokrotnie powtarzane.
Ponadto Pan Hodak w swoim postępowaniu i publicznie wyrażanych poglądach nie potrafił arbitralnie stanąć ponad podziałami politycznymi w Radzie Miejskiej. Co gorsza, przenosił krajowe podziały polityczne na grunt samorządowy, co prowadziło wyłącznie do pogłębiania konfliktów i jest działaniem zdecydowanie niepożądanym w codziennej pracy samorządowej. Niejednokrotnie wykazywał swoją stronniczość poprzez dzielenie radnych na tych „gorszych” i „lepszych”, co widoczne jest zwłaszcza w internetowych serwisach społecznościowych, na których jakże często wysiłki i efekty pracy wszystkich radnych sprowadzał do przypisywania ich wyłącznie sobie, nie wspominając o pomysłodawcach lub innych radnych, którzy w równym stopniu się do tego przyczynili.
Biorąc pod uwagę przedstawione powyżej fakty i utratę zaufania do osoby Pana Hodaka, zwracamy się do pozostałych radnych o poparcie w głosowaniu przedłożonego wniosku".