12 marca zaczną się badania dotyczące naszej komunikacji miejskiej. Przeprowadzi je firma Marcin Gromadzki Public Transport Consulting. Do przeprowadzenia badań potrzebni są ankieterzy, którzy będą liczyć pasażerów lub sprawdzać, z jakich biletów korzystają.

Preferowani do tej pracy są studenci. Wymagana jest dyspozycyjność w różnych godzinach. Ankieterzy będą pracować w dniach 12 marca - 16 kwietnia (z przerwą świąteczną)

Praca na umowę zlecenie. Stawka: 14 zł brutto za godzinę.

Osoby zainteresowane pracą mogą wysyłać swoje CV (zawierające w szczególności imię i nazwisko, mail, telefon) na adres: badaniaptc.pabianice@gmail.com i stawienie się na szkoleniu w piątek 11 marca w autobusie na krańcówce autobusowej przy ul. Waltera-Jankego. Do wyboru godziny: 9.00, 12.00, 15.00.

Badania mają sprawdzić preferencje pasażerów: jakie są najbardziej uczęszczane linie, na których przystankach wsiada i wysiada najwięcej osób, z jakich biletów korzystają.