Budynek po szpitalu i przychodni przy ul. Szpitalnej 2 o pow. 18.300 m kw. szykowany jest do IV przetargu. Cena ta sama: 3.800.000 zł netto. 

Za nieruchomość niezabudowaną przy ul. Żwirowej 78 o pow. 18.202 m kw. w II przetargu prezydent proponuje cenę 70.000 zł netto.

Nieruchomość niezabudowana przy ul. Narutowicza 25 o pow. 1.062 m kw. Cena do IV przetargu zaproponowana przez prezydenta to 290.000 zł netto. Nabywca nieruchomości zobowiązany zostanie do jej zagospodarowania zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w terminie 10 lat od dnia podpisania aktu notarialnego sprzedaży. 

Nieruchomość zabudowana przy ul. Kochanowskiego 33 o łącznej pow. 528 m kw. - cena zaproponowana przez prezydenta do I przetargu to 135.000 zł netto.

Nieruchomość zabudowana przy ul. Wysokiej 5 o łącznej  pow. 724 m kw. do IV przetargu w cenie 200.000 zł netto.

O tym, czy ceny zmaleją, zdecydują radni miejscy.