Wszystkie poznane dotąd koronawirusy powodujące zakażenia u ludzi wywołują objawy ze strony układu oddechowego, bardzo rzadko ze strony innych układów i narządów. Początek światowej pandemii, czyli 2020 rok, był czasem obaw przed nieznaną chorobą, ale i lęku o własne zdrowie i zdrowie bliskich osób. Obecnie koronawirus pozostawia po sobie nie tylko złe wspomnienia, ale także powikłania u tzw. ozdrowieńców. Część osób, które przeszły COVID-19 skarży się na niepokojące powikłania, takie jak: duszności, kaszel, zaburzenia snu, drażliwość, problemy z pamięcią, silne bóle oraz zawroty głowy, zaburzenia lub utrata węchu i smaku. To właśnie z myślą o nich powstał program „Łódzkie Centrum Postcovidowe”. 

Stan zdrowia około jednej trzeciej osób, które przeszły chorobę COVID-19 często uniemożliwia lub utrudnia kontynuowanie i podejmowanie aktywności zawodowej. Efekt? Gorsza sytuacja na rynku pracy lub nawet utrata pracy. Aby temu zapobiec, uruchomiony został bezpłatny program rehabilitacyjny dla mieszkańców województwa łódzkiego, w tym powiatu pabianickiego. Całkowita wartość projektu w kwocie 16 306 977,50 zł została sfinansowana ze  środków  Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Rehabilitacja po COVID-19

Poza problemami fizycznymi, u ozdrowieńców pojawiają się również niepokojące objawy psychiczne. Pacjenci narzekają głównie na zaburzenia lękowe i depresyjne. Stąd pomysł kompleksowego programu rehabilitacyjnego dla mieszkańców województwa łódzkiego. Jego głównym celem jest poprawa stanu zdrowia u 90% osób biorących udział w projekcie. Program obejmuje wizyty u lekarza: internisty, kardiologa, neurologa, pulmonologa, rehabilitanta i psychologa. Dodatkowo osoby, które zgłoszą się do projektu przejdą badania takie jak: RTG klatki piersiowej, EKG, gazometria. Przeprowadzony zostanie również u nich test wysiłkowy. 

Regionalny program rehabilitacji „Łódzkie Centrum Postcovidowe” prowadzony jest w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy – Centrum Profilaktyczno-Leczniczym w Łodzi przy ul. Aleksandrowskiej 61/63 oraz w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Pabian-Med w Pabianicach przy ul. Kilińskiego 10/12. Udział w programie postcovidowej rehabilitacji jest bezpłatny. Zgłoszenia przyjmowane są telefonicznie w godz. od 9.00 do 15.00 oraz mailowo:

- WOMP CP-L w Łodzi: tel. 42 27 21 914 lub 505 511 566, e-mail: lcp@wompcpl.eu.

- PABIAN-MED w Pabianicach: tel. 42 22 55 455 lub 500-080-610, e-mail: pabianmed@pabianmed.pl.

Dbajmy o siebie

Pandemia koronawirusa nie skończy się szybko. Zdaniem naukowców nie uzyskaliśmy jeszcze zbiorowej odporności. Istniejące szczepionki przeciwko COVID-19 pozwalają na zahamowanie rozprzestrzeniania się choroby. Mieszkańcy powiatu pabianickiego mogą skorzystać z wielu punktów bezpłatnych szczepień.  Zlokalizowane są między innymi w Centrum Rehabilitacji i Sportu Fizjo Corps przy ul. Lutomierskiej 35 w Konstantynowie Łódzkim oraz w Centrum Medycznym PABIANICE przy ul. Mariańskiej 5A/1 w Pabianicach.

Na powrót do pracy wpływa również odpowiednia profilaktyka oraz wczesne wykrycie różnych chorób. W zależności od wieku pacjenta i rodzaju chorób istnieją wskazania do przeprowadzania określonych badań profilaktycznych. Pabianiczanie, aby utrzymać lub przedłużyć swoją aktywność zawodową, mogą wykonać bezpłatne badania, zabiegi oraz szczepienia w ramach:

  • programu wczesnego wykrywania nowotworów piersi w Salve Medica w Łodzi, Wojewódzkim Wielospecjalistycznym Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi lub Instytucie Centrum Zdrowia Matki Polki,

  • programu wczesnego wykrywania nowotworów jelita grubego w Pracowni Endoskopii Szpitala Kopernika w Łodzi,

  • programu wczesnego wykrywania nowotworów szyjki macicy w Pabianickim Centrum Medycznym,

  • programu profilaktyki nowotworów skóry w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej, SP ZOZ PABIAN-MED w Pabianicach, ESKULAP w Pabianicach i Konstantynowie Łódzkim oraz Wojewódzkim Wielospecjalistycznym Centrum Onkologii i Traumatologii im. Kopernika w Łodzi,

  • profilaktyki otyłości w Akademii Zdrowia w Łodzi, Przychodni Polimedica w Zgierzu lub ESKULAP E. Pankowska-Pryt, J. Pankowska, M. Pryt w Łodzi,

  • rehabilitacji leczniczej w SP ZOZ w Konstantynowie Łódzkim, LUTMED w Lutomiersku lub Samodzielnym Publicznym Gminnym Ośrodku Zdrowia w Dobroniu,

  • rehabilitacji w zaburzeniach nerwicowych związanych ze stresem i pod postacią somatyczną w NZOZ MOŻ-MED w Poddębicach, Pabianickim Centrum Medycznym lub Fundacji Uwolnienie w Łodzi,

  • rehabilitacji dla pacjentów onkologicznych w Uzdrowisku Uniejów Park lub Zespole Opieki Zdrowotnej w Łęczycy,

  • programu rehabilitacji leczniczej w zakresie chorób grzbietu i kręgosłupa, do których predysponuje lub nasila objawy siedzący charakter pracy w Przychodni Malinowa w Łodzi, Fundacji Swoboda w Głownie, Zduńskowolskim Szpitalu Powiatowym, Centrum Medycznym Olmed w Łodzi, PCM w Pabianicach, Medycynie Grabieniec w Łodzi, Eskulap w Pabianicach i Konstantynowie Łódzkim oraz Szpitalu Zakonu Bonifratrów św. Jana Bożego w Łodzi.

Warto wziąć w nich udział. Szczegóły można znaleźć na stronie https://rpo.lodzkie.pl/slider/item/2368-skorzystaj-z-bezplatnych-badan.

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt: rpo@aplanmedia.pl