Ścieki z bloków przy Waltera-Jankego, z osiedla ulicy Jutrzkowickiej i z domów przy ulicach: Piękna, Łąkowa, Świętokrzyska spotkają się pod ulicą Grota-Roweckiego. W tym celu, na tyłach Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, wybudowano przepompownię ścieków.
- Żeby położyć rury kanalizacyjne, musieliśmy przecisnąć się pod Dobrzynką na tyłach MOSiR-u – wyjaśnia Rafał Kunka, prezes Zakładu Wodociągów i Kanalizacji.
Ścieki z okolic cmentarza, Jasnej, Polnej, Jutrzkowickiej płyną rurą, która leży w nowo projektowanej ulicy. Zaczyna się ona przy Kilińskiego – między komisem samochodowym a hurtownią budowlaną Budmax i biegnie polami w stronę Dobrzynki.
Pod koniec roku, czyli po ułożeniu kanalizacji o przekroju 80 centymetrów pod ulicą Grota-Roweckiego, ścieki z trzech rejonów miasta spotkają się przy Bulwarach.
- Popłyną tędy pod Grobelną, Warszawską do ulicy Gdańskiej, a dalej od siedziby PTC starym kanałem na Pliszkę. Tutaj też przekopiemy się pod rzeką, by przyłączyć kanał do rury biegnącej do Grupowej Oczyszczalni Ścieków na przedmieściach Łodzi – dodaje prezes.