Zakład Energetyki Cieplnej obniżył o kilkanaście procent taryfę za dostarczanie ciepła, także do bloków Pabianickiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Obniżka będzie obowiązywać od 1 kwietnia, ale Spółdzielnia nie wystawi swoim lokatorom nowych książeczek opłat.

Zarząd Pabianickiej Spółdzielni Mieszkaniowej wysłał do spółdzielców pisma z taką informacją o obniżce:

„Nowa taryfa dla ciepła, którą otrzymaliśmy od ZEC, obowiązuje od 15 marca tego roku. Realne obniżenie kosztów zakupu ciepła dla mieszkańców wyniosło około 5 procent z uwagi na dotychczasowe stosowanie przez dostawcę ciepła w rozliczeniach z mieszkańcami do 14 marca 2024 r. ceny z rekompensatą „Rządową tarczą”, przy której zmniejszenie kosztów wynosiło 7,5 proc., a teraz już jej nie będzie. Ponadto według taryfy dla ciepła opłaty stałe za moc zamówioną i przesył wzrosną średnio o 9 proc. Wobec powyższego od 1 kwietnia zaliczki - przedpłaty za centralne ogrzewanie zostają obniżone o 5 procent”.

Do każdego mieszkania wyliczono też, ile będzie wynosiła przedpłata od 1 kwietnia. I tak np. przedpłata c.o. za 36 m mieszkania przy cenie jedn. 5,16 wyniesie 185,86 zł. A było o 10 zł więcej.

Spółdzielnia prosi również lokatorów o dokonywanie przedpłat (według nowych cen) za centralne ogrzewanie na czystych blankietach w „starych” książeczkach opłat. Można się dostosować do zaleceń PSM lub płacić „po staremu” i liczyć na większą nadpłatę lub mniejszą niedopłatę przy rocznym rozliczeniu kosztów ogrzewania.