Przedstawiają się przy tym jako osoby działające z polecenia i za zgodą Spółdzielni. To nieprawda - są zwykłymi akwizytorami. 

- Nie są naszymi przedstawicielami - potwierdza Sławominr Urbańczyk, pełnomocnik zarządu PSM.

Warto ostrzec zwłaszcza starsze osoby, by nie otwierały drzwi "sprzedawcom czujników".